HP DeskJet D4100 user manual download (Page 2 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 102
© 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Meddelanden från Hewlett-
Packard
Informationen i detta dokument kan
ändras utan föregående meddelande.
Med ensamrätt. Reproduktion,
anpassning eller översättning av detta
material är förbjuden utan föregående
skriftligt tillstånd från Hewlett-
Packard, förutom vad som tillåts enligt
lagen om upphovsrätt.
De enda garantierna för HP:s
produkter och tjänster är de som finns
i de uttryckliga garantierna som
medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i det här dokumentet ska
tolkas som en ytterligare garanti. HP
ansvarar inte för tekniska eller
redaktionella fel eller utelämnanden i
detta dokument.
Tillkännagivanden
Microsoft, MS, MS-DOS och Windows
är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.
TrueType är ett i USA registrerat
varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB och Acrobat är
varumärken som tillhör Adobe
Systems Incorporated.
Termer och konventioner
Följande termer och konventioner
används i den här
användarhandboken.
Termer
HP Deskjet-skrivaren kallas också för
HP Deskjet
,
HP-skrivaren
eller
skrivaren
.
Viktigt och varningar
Viktigt!
anger att HP Deskjet-
skrivaren eller annan utrustning kan
skadas. Exempel:
Viktigt
Vidrör inte
bläckmunstyckena eller
kopparkontakterna på
bläckpatronerna. Om du
vidrör dessa delar kan de
täppas till, vilket medför
otillräcklig bläcktillförsel och
dålig elektrisk anslutning.
En
Varning
anger att du eller någon
annan kan skadas. Exempel:
Varning
Förvara både nya
och använda bläckpatroner
utom räckhåll för barn.
Hjälpmedel
Din HP-skrivare har ett antal
funktioner som gör den lättare att
använda för människor med
funktionshinder.
Visuell
Genom Windows alternativ och
funktioner för hjälpmedel blir
skrivarprogrammet tillgängligt för
användare med nedsatt syn. Det kan
även användas med de flesta typer av
hjälpteknik, t.ex. skärmläsare, Braille-
läsare och tal-till-text-program. För att
underlätta för användare som är
färgblinda är de färgade knapparna
och flikarna som används i
programmet och på HP-skrivaren
försedda med enkla text- eller
ikonetiketter som informerar om
lämplig åtgärd.
Rörlighet
För att underlätta för användare som
är rörelsehindrade kan funktionerna i
skrivarprogrammet utföras med
tangentbordskommandon.
Programmet kan även användas med
Windows hjälpmedel, t.ex. Tröga
tangenter, Låstangenter, Tangentfilter
och Mustangenter. Skrivarens luckor,
knappar, pappersfack och
pappersledare kan hanteras av
användare med begränsad rörlighet.
Support
Mer information om bruk av den här
produkten för funktionshindrade och
HP:s strävan efter
produkttillgänglighet hittar du på HP:s
webbplats:
www.hp.com/accessibility
.
Sample
This manual is suitable for devices