HP DeskJet D4100 user manual download (Page 19 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 102
4
Ansluta till skrivaren
USB
USB
Skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel. Datorn måste ha
operativsystemet Windows 98 SE eller senare för att kunna användas med en USB-
kabel.
Anmärkning
Du får bäst utskriftsprestanda om du använder en kabel som är
kompatibel med USB 2.0.
Anvisningar om hur du ansluter skrivaren med en USB-kabel finns i
installationsanvisningarna som levererades med skrivaren.
Anmärkning
Det är inte säkert att en USB-kabel följer med skrivaren.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
17
Sample
This manual is suitable for devices