HP DeskJet D4100 user manual download (Page 17 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 102
1
Svart bläckpatron
2
Trefärgspatron
3
Fotobläckpatron
Mer information om hur du använder bläckpatronerna finns i avsnitten nedan:
Använd bläckpatroner
Byta bläckpatroner
Använd bläckpatroner
Bläckpatronerna kan användas på följande sätt:
Vanlig utskrift
: Använd den svarta bläckpatronen och trefärgspatronen för
vanliga utskrifter som du gör ofta.
Högklassiga färgfoton
: Om du vill att färgerna ska vara mer levande när du
skriver ut färgfoton eller andra specialdokument tar du bort den svarta
färgpatronen och installerar en fotopatron. Med hjälp av foto- och
trefärgspatronen får du mycket skarpa fotoutskrifter.
Byta bläckpatroner
Observera bläckpatronens produktnummer när du köper nya patroner.
Produktnumret finns på tre ställen:
Etiketten med produktnumret: Titta på etiketten på den bläckpatron som du byter
ut.
1
Etikett med produktnummer
Skrivardokumentationen: En lista över produktnummer för bläckpatroner finns i
referenshandboken som följde med skrivaren.
Dialogrutan med beställningsinformation för bläckpatroner: Om du vill ha en lista
över produktnummer för bläckpatroner kan du öppna skrivarens
verktygslåda
,
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
15
Sample
This manual is suitable for devices