HP DeskJet D4100 user manual download (Page 16 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 102
Fälla in pappersfacken
Så här fäller du in pappersfacken
1.
Ta ut papper eller annat material från pappersfacken.
2.
Om stoppdelen till utmatningsfackets förlängning är uppfälld, fäller du ner den
och skjuter sedan in den andra delen av utmatningsfackets förlängning.
3.
Skjut in den första delen av utmatningsfackets förlängning i utmatningsfacket.
4.
Lyft utmatningsfacket.
5.
Lyft inmatningsfacket.
Bläckpatroner
Tre olika bläckpatroner kan användas med skrivaren.
Kapitel 3
14
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices