HP DeskJet D4100 user manual download (Page 15 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 102
Utmatningsfack
Utskrifterna levereras i utmatningsfacket.
1
Utmatningsfack
Fäll upp utmatningsfacket för att fylla på papper eller annat material. Fäll ner
utmatningsfacket före utskrift.
Du hindrar att papper faller ut ur utmatningsfacket genom att dra ut båda delarna av
fackets förlängningsdel. Om du skriver ut i läget för Snabbutkast fäller du upp
stoppdelen till utmatningsfackets förlängning.
1
Andra delen av utmatningsfackets förlängning
2
Stoppdelen till utmatningsfackets förlängning
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
13
Sample
This manual is suitable for devices