HP DeskJet D4100 user manual download (Page 14 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 102
3.
Dra ut utmatningsfackets förlängningsdel.
Inmatningsfack
Inmatningsfacket innehåller papper eller annat utskriftsmaterial.
1
Inmatningsfack
Pappersledare
Skriv ut på material av olika storlek genom att skjuta pappersledaren åt höger eller
vänster.
Kapitel 3
12
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices