HP DeskJet D4100 user manual download (Page 12 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 102
1
Knapp och lampa för fortsatt utskrift
Photosmart Express-knappen
Använd Photosmart Express-knappen för att starta programmet HP Photosmart
Express. Med programmet HP Photosmart Express kan du på ett snabbt och enkelt
sätt skriva ut dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra
grundläggande funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och
distribuera foton.
1
Photosmart Express-knappen
USB-port på framsidan
När du vill överföra foton från en digitalkamera, extern kortläsare eller en USB Flash-
enhet, ansluter du bara kameran eller den andra enheten till skrivarens USB-port.
Sedan kan du skriva ut fotona med HP Photosmart-programmet.
Kapitel 3
10
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices