HP DeskJet D4100 user manual download (Page 101 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 102
med en bläckpatron
16
OH-film
39
Photosmart Express-
knappen
18
presentationsutskrift
48
programvara
54
ramlösa foton
22
registerkort och små
utskriftsmaterial
36
snabb/ekonomisk
47
tips
46
transfertryck för t-shirt
44
utskriftshastighet
48
utskriftsinställningar
55
utskriftskvalitet
48
utskriftsupplösning
49
vardagsutskrifter
47
vykort
34
välja en papperstyp
48
snabb/ekonomisk utskrift
47
standardinställningar för
utskrift
54
standardskrivare
54
T
ta bort bläck från hud eller
kläder
62
termer och konventioner i
handboken
2
testsida, skriva ut
61
transfertryck för t-shirt, skriva
ut
44
U
underhåll
bläckpatroner
64
skrivare
58
skrivarens utsida
62
ungefärlig bläcknivå
62
uppdateringar
HP Photosmart-program
57
ladda ned för
programvara
56
USB
ansluta till skrivaren
17
kabel
92
USB-port på framsidan
lampor
10, 20
om
19
problem
76
skriva ut från
19
utmatningsfack
13
utskrift av andra dokument
30
utskrift av CD/DVD-etiketter
38
utskrift av gratulationskort
40
utskrift av Hagaki-kort
35
utskrift av häften
41
utskrift av registerkort
36
utskrift av vykort
34
utskrift i gråskala
49
utskrift på gratulationskort
40
utskrift på OH-film
39
utskriftshastighet
48
utskriftsinställningar
avancerade
färginställningar
27
standardinställningar
54
ändra
55
utskriftskvalitet
kalibrera
61
tomma sidor skrivs ut
78
utskriftskö, rensa
69
utskriftstips
46
utskriftsupplösning
49
V
vardagsutskrifter
47
Verktygslåda
65
Å
återvinning
bläckpatroner
94
Index
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
99
Sample
This manual is suitable for devices