HP DeskJet D4100 user manual download (Page 100 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 102
fotopapper, förvara och
hantera
28
fotoprojekt
29
fotoutskrift
foton med ram
24
ramlösa foton
22
spara pengar
29
fotoutskriftsproblem
fotot är delvis blekt
75, 82
färgerna är felaktiga
75
kontrollerar skrivarens
egenskaper
74
färgton
27
fönstret Bläckstatus
56
förhandsgranskning
51
Förklaring
56
G
giltighetstid för telefonsupport
supportperiod
90
H
hjälpmedel
2
HP Photosmart-program
ladda ned
57
I
inmatningsfack
12
innan du ringer
90
installation
programmet stannar
66
installera bläckpatroner
58
inställningar
55
J
justera bläckpatroner
60
K
kalibrera utskriftskvaliteten
61
knappar
Knappen Fortsätt
9
Knapp för att avbryta
utskrift
9
Photosmart Express-
knappen
10
Strömknapp
8
knappen Photosmart Express
18
kuvertutskrift
33
L
lampor
alla lampor blinkar
88
Lampa för fortsatt utskrift
9
lampan för fortsatt utskrift
blinkar
87
Strömlampa
8
strömlampan blinkar
87
USB-port på framsidan
10
LED indicator statement
96
lite bläck
62
ljusstyrka
27
M
maximal dpi
49
Meddelanden från Hewlett-
Packard
2
meddelandet Okänd enhet
67
miljö
Miljövänlig
produkthantering
93
mättnad
27
P
papper matas inte fram
71
papper matas ut från
skrivaren
71
pappersfack
fälla in pappersfack
14
fälla ut pappersfack
11
inmatningsfack
12
utmatningsfack
13
pappersledare
12
papperstrassel
70
papperstyp, välja
48
Photosmart Express-
knappen
18
presentationsutskrift
48
R
ramlös utskrift
80
Real Life-teknik
26
regulatory notices
FCC statement
95
notice to users in Japan
(VCCI)
96
notice to users in Korea
96
rengöra
bläckpatroner automatiskt
61
bläckpatroner manuellt
63
skrivarens utsida
62
rensa utskriftskön
69
reservbläcksläge
16
ringa HP Support.
90
S
sidordning, ange
50
skrivaren drar in flera ark på en
gång
71
skrivaren skriver inte ut
68
skrivarens namn visas inte
67
skrivarens verktygslåda
65
skrivarfunktioner
7
skrivarlamporna blinkar eller
lyser
86
skrivarprogramvara
ladda ned uppdateringar
56
skrivarspecifikationer
93
skrivarstopp
72
skrivarunderhåll
58
skriva ut
40
4 800 x 1 200 optimerad
dpi
49
affischer
43
andra dokument
30
andra fotoprojekt
29
ange sidordning
50
anpassa dokument
51
binda dubbelsidig utskrift
52
brev
32
broschyrer
39
CD/DVD-etiketter
38
digitala foton
26
dokument
31
dubbelsidig utskrift
51
egen pappersstorlek
50
e-post
30
etiketter
37
Exif Print
28
flera sidor på ett ark
papper
50
foton
22
foton med ram
24
från en digitalkamera
19
förhandsgranskning
51
gratulationskort
40
gråskala
49
hagaki-kort
35
häften
41
hög kvalitet
49
knappen Photosmart
Express
18
kuvert
33
maximal dpi
49
98
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices