HP DeskJet D4100 user manual download (Page 10 of 102)

Languages: Swedish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 102
1
USB
-port
Knappar och lampor
Med knapparna på skrivaren kan du slå på och stänga av skrivaren, avbryta eller
starta om ett utskriftsjobb samt starta progammet HP Photosmart Express.
Skrivarlamporna visar vilken status skrivaren har.
1
Strömknapp och strömlampa
2
Knapp för att avbryta utskrift
3
Knapp och lampa för fortsatt utskrift
4
Photosmart Express-knapp
5
USB-port på framsidan
Strömknapp och strömlampa
Använd strömknappen när du stänger av och slår på skrivaren. När du har tryckt på
strömknappen kan det ta några sekunder innan skrivaren slås på.
Kapitel 3
8
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices