HP DeskJet D4100 user manual download (Page 9 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 86
1
USB
-port
Knappar och lampor
Med knapparna på skrivaren kan du slå på och stänga av skrivaren, avbryta eller
starta om ett utskriftsjobb samt starta progammet HP Photosmart Studio.
Skrivarlamporna visar vilken status skrivaren har.
1
Strömknapp och strömlampa
2
Knapp för att avbryta utskrift
3
Knapp och lampa för fortsatt utskrift
4
Photosmart Express-knapp
5
USB-port på framsidan
Strömknapp och strömlampa
Använd strömknappen när du stänger av och slår på skrivaren. När du har tryckt på
strömknappen kan det ta några sekunder innan skrivaren slås på.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
7
Sample
This manual is suitable for devices