HP DeskJet D4100 user manual download (Page 86 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 86
testsida, skriva ut
49
transfertryck för t-shirt, skriva
ut
37
U
underhåll
bläckpatroner
51
skrivare
46
skrivarens utsida
50
ungefärlig bläcknivå
50
uppdateringar
för programvara
45
USB
Ansluta till skrivaren
16
kabel
77
USB-port på framsidan
lampor
9, 19
om
18
problem
63
skriva ut från
18
utmatningsfack
12
utskrift, status
45
utskrift av andra dokument
27
utskrift av CD/DVD-etiketter
34
utskrift av gratulationskort
37
utskrift av Hagaki-kort
31
utskrift av registerkort
32
utskrift av vykort
30
utskrift på gratulationskort
37
utskrift på OH-film
35
utskriftshastighet
39
utskriftsinställningar
43
utskriftskvalitet
kalibrera
49
tomma sidor skrivs ut
64
utskriftstips
39
Å
återvinning
bläckpatroner
79
84
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices