HP DeskJet D4100 user manual download (Page 85 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 86
mättnad
25
förhandsgranskning
41
G
giltighetstid för telefonsupport
supportperiod
75
H
hjälpmedel
2
HP Skrivarverktyg
53
I
inmatningsfack
11
innan du ringer
75
installera bläckpatroner
46
J
justera bläckpatroner
48
K
kalibrera utskriftskvaliteten
49
knappar
Knappen Fortsätt
8
Knapp för att avbryta
utskrift
8
Photosmart Express-
knappen
9
Strömknapp
7
knappen Photosmart Express
17
kuvertutskrift
30
L
lampor
alla lampor blinkar
73
Lampa för fortsatt utskrift
8
lampan för fortsatt utskrift
blinkar
72
Strömlampa
7
strömlampan blinkar
72
USB-port på framsidan
9
LED indicator statement
81
lite bläck
50
lägga till skrivaren
44
M
maximal dpi
40
Meddelanden från Hewlett-
Packard
2
miljö
Miljövänlig
produkthantering
78
P
papper matas inte fram
57
papper matas ut från
skrivaren
57
pappersfack
fälla in pappersfack
13
fälla ut pappersfack
10
inmatningsfack
11
utmatningsfack
12
pappersledare
11
papperstrassel
56
papperstyp, välja
39
Photosmart Express-
knappen
17
programmet Photosmart
Studio
17
R
Real Life-teknik
24
regulatory notices
FCC statement
80
notice to users in Japan
(VCCI)
81
notice to users in Korea
81
rengöra
bläckpatroner automatiskt
49
bläckpatroner manuellt
50
skrivarens utsida
50
reservbläcksläge
15
riktlinjer för ramlös utskrift
66
ringa HP Support.
75
S
sidordning, ange
40
skrivare
ange standard
44
hantera
44
lägga till
44
ta bort
45
utskrift, status
45
skrivaren drar in flera ark på en
gång
58
skrivaren skriver inte ut
55
skrivarfunktioner
6
skrivarlamporna blinkar eller
lyser
71
skrivarprogramvara
u
45
skrivarspecifikationer
78
skrivarstopp
58
skrivarunderhåll
46
skriva ut
37
4 800 x 1 200 optimerad
dpi
40
andra dokument
27
ange sidordning
40
anpassa dokument
41
brev
29
broschyrer
36
CD/DVD-etiketter
34
digitala foton
24
dokument
28
e-post
27
etiketter
33
flera sidor på ett ark
papper
41
foton
21
foton med ram
23
från en digitalkamera
18
färgalternativ
25
förhandsgranskning
41
gratulationskort
37
hagaki-kort
31
hög kvalitet
40
knappen Photosmart
Express
17
kuvert
30
maximal dpi
40
med en bläckpatron
15
OH-film
35
Photosmart Express-
knappen
17
programvara
43
ramlösa foton
21
registerkort och små
utskriftsmaterial
32
tips
39
transfertryck för t-shirt
37
utskriftshastighet
39
utskriftskvalitet
39
vykort
30
välja en papperstyp
39
standardskrivare, ange
44
T
ta bort bläck från hud eller
kläder
50
ta bort skrivaren
45
termer och konventioner i
handboken
2
Index
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
83
Sample
This manual is suitable for devices