HP DeskJet D4100 user manual download (Page 84 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 86
Index
A
alternativ för fotokorrigering
24
anpassa dokument
41
B
bläck, ta bort från hud eller
kläder
50
bläckpatroner
beställningsinformation
50
byta
14
felaktiga
59
felaktig installerade
59
installera
46
justera
48
meddelande om problem
59
produktnummer
46
rengöra automatiskt
49
rengöra manuellt
50
som används med
skrivaren
13
underhåll av
51
brevutskrift
29
broschyrutskrift
36
D
datorn ger ingen respons
54
dialogrutan Skriv ut
43
dialogrutan Utskriftsformat
43
digitala foton
24
dokumentet skrivs inte ut på
rätt sätt
65
dokumentet skrivs ut långsamt
Maximal dpi valt
73
dokument skrivs inte ut på rätt
sätt
dokument skrivs ut mot
kanten eller snett
65
dokument skrivs ut långsamt
flera program är öppna
73
reservbläcksläge
73
resurskrävande dokument
skrivs ut
73
skrivarprogrammet är
gammalt
73
systemkrav
74
dokumentutskrift
28
dpi, maximal
40
E
efter supportperioden
76
energiförbrukning
79
energy consumption
80
Energy Star
79
e-post, skriva ut
27
etikettutskrift
33
F
FCC statement
80
felaktig bläckpatron
59
felmeddelanden
fel på bläckpatron
70
meddelande om att
papperet är slut
57
felsökning
alla lampor blinkar
73
bilden skrivs ut snett
67
bilder hamnar fel i
förhållande till texten
65
bläckfläckar
67
bläckstrimmor i foto
66
bläckstrimmor och saknade
linjer
64
datorn ger ingen respons
54
delar av dokumentet
saknas eller skrivs ut på
fel ställe
65
de nya
utskriftsinställningarna
används inte för
dokumentet
65
dokument skrivs inte ut på
rätt sätt
65
dokument skrivs ut
långsamt
73
dålig utskriftskvalitet
64
felaktig bläckpatron
59
felmeddelande om
bläckpatron
59
flera sidor skrivs ut
samtidigt
58
fotoutskriftsproblem
60
kuvert skrivs ut snett
65
lampan för fortsatt utskrift
blinkar
72
meddelande om att
papperet är slut
57
oönskad kantlinje i foto
68
papper matas inte fram
57
papper matas ut från
skrivaren
57
papperstrassel
56
problem med ramlösa
dokument
65
problem med USB-porten
på framsidan
63
riktlinjer för ramlös utskrift
66
skrivare
54
skrivaren skriver inte ut
55
skrivarstopp
58
strömlampan blinkar
72
utskriften har dålig svärta
64
vågräta linjer i ett foto
61,
66
felsökning i skrivaren
54
FEMP
80
fotobläckpatron
25
fotobläckpatroner
fotobläckpatron
25
foton
digitala
24
skrivs inte ut på rätt sätt
60
fotopapper, förvara och
hantera
26
fotoutskrift
foton med ram
23
ramlösa foton
21
spara pengar
26
fotoutskriftsproblem
fotot är delvis blekt
62, 67
färgerna är felaktiga
61
kontrollera
skrivarinställningar
61
färgalternativ
färgton
25
ljusstyrka
25
82
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices