HP DeskJet D4100 user manual download (Page 76 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 86
Datorn uppfyller inte systemkraven
Om datorn inte har tillräckligt med internminne eller ledigt diskutrymme på hårddisken
arbetar skrivaren långsammare.
1.
Kontrollera att datorns hårddiskutrymme, internminne och processorhastighet
uppfyller systemkraven.
Systemkraven finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
2.
Frigör utrymme på hårddisken genom att ta bort oönskade filer.
Om problemen kvarstår
Om du fortfarande har problem efter att ha läst avsnitten om felsökning bör du stänga
av och sedan starta datorn igen.
Om du fortfarande har frågor efter omstarten går du till HP:s webbplats för teknisk
support på
www.hp.com/support
.
Information om supportprocessen finns i
HP Support
.
Kapitel 12
74
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices