HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 86
Båda lamporna blinkar
Du måste eventuellt starta om skrivaren.
1.
Tryck på
strömknappen
om du vill stänga av skrivaren och tryck sedan igen på
strömknappen
så startar skrivaren om.
Gå vidare till steg 2 om de fortsätter att blinka.
2.
Stäng av skrivaren genom att trycka på
strömknappen
.
3.
Koppla bort nätsladden från eluttaget.
4.
Koppla in nätsladden till eluttaget.
5.
Tryck på
strömknappen
när du vill slå på skrivaren.
Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar
Om lamporna vid den främre USB-porten blinkar, ska du
följa de här instruktionerna
.
Dokument skrivs ut långsamt
Flera program är öppna
Det finns inte tillräckligt med datorresurser för att kunna skriva ut med optimal
hastighet.
Om du vill öka utskriftshastigheten bör du stänga alla program som inte används
medan du skriver ut.
Resurskrävande dokument, bilder eller foton skrivs ut
Det tar längre tid att skriva ut dokument som innehåller bilder eller foton än
textdokument.
Utskriftsläget Bästa eller Maximalt dpi används
Det tar längre tid att skriva ut när utskriftskvaliteten är angiven till Bästa eller Maximal
dpi. Om du behöver skriva ut snabbare väljer du en annan inställning för
utskriftskvalitet.
Skrivaren är i reservbläcksläge
Det kan gå långsammare att skriva ut om skrivaren är i reservbläcksläge. Mer
information finns i
Reservbläcksläge
.
Utskriftshastigheten ökar om du använder två bläckpatroner i skrivaren.
Skrivarprogrammet är gammalt
Ett gammalt skrivarprogram kan vara installerat.
Information om hur du uppdaterar skrivarprogrammet finns i
Uppdateringar av
skrivarprogram
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
73
Sample
This manual is suitable for devices