HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 86
Strömlampan blinkar
1
Strömlampa
Om strömlampan blinkar är skrivaren redo för urskrift. Den slutar blinka när skrivaren
har tagit emot alla data.
Lampan för fortsatt utskrift blinkar
1
Lampa för fortsatt utskrift
Om lampan för fortsatt utskrift blinkar bör du kontrollera följande:
Det kan vara slut på papper.
Lägg i papper i inmatningsfacket och tryck sedan på knappen
Fortsätt
.
Det kan vara papperstrassel.
Om du vill ha information om hur du åtgärdar papperstrassel läser du i
Papperstrassel
.
Att bläckpatronerna är av rätt typ för skrivaren och är korrekt installerade.
Mer information finns i
Bläckpatroner
och
Installationsinstruktioner
.
Det kan vara stopp i skrivaren.
Mer information om hur du åtgärdar problemet finns i
Skrivarstopp
.
Kapitel 12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices