HP DeskJet D4100 user manual download (Page 73 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 86
Programmet HP Photosmart Studio måste vara installerat i datorn för att du ska kunna
använda knappen Photosmart Express. Sätt i HP:s program-CD som följde med
skrivaren i CD-enheten. Följ anvisningarna på skärmen när du installerar programmet
HP Photosmart Studio.
Skrivarlamporna blinkar eller lyser
Vad den blinkande lampan betyder
Strömlampan blinkar
Lampan för fortsatt utskrift blinkar
Båda lamporna blinkar
Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar
Vad den blinkande lampan betyder
Indikatorlamporna visar skrivarens status.
1
Strömlampa
2
Lampa för fortsatt utskrift
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
71
Sample
This manual is suitable for devices