HP DeskJet D4100 user manual download (Page 70 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 86
Fotot är blekt i kanten
Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om fotopapperet buktat sig lägger du det i en
plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet blir plant. Om fotopapperet
fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.
Information om hur du ser till att papperet inte buktar sig finns i avsnittet
Förvara och
hantera fotopapper
.
Ett foto blir blekare nära kanterna
Om fotot bleks 25 till 63 mm från kanten på fotot installerar du en
fotopatron
och en
trefärgspatron i skrivaren
Fotot har en oönskad kantlinje
För de flesta papperstyper
Fotopapper med avrivbar flik
Kapitel 12
68
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices