HP DeskJet D4100 user manual download (Page 69 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 86
Bilden skrivs ut snett
Kontrollera att det inte är något fel på källbilden. Om du t.ex. skriver ut en skannad
bild bör du kontrollera att bilden inte var sned när du skannade den.
Så här gör du om det inte är källbilden som orsakar problemet:
1.
Ta bort allt papper från inmatningsfacket.
2.
Lägg i papperet på rätt sätt i inmatningsfacket.
3.
Se till att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på papperet.
4.
Följ instruktionerna för hur papperstypen ska matas in.
Bläckfläckar
Så här gör du om det finns bläckfläckar på baksidan av fotona eller om papperen
häftar ihop:
Använd HP fotopapper.
Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en
plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är plant.
Gör så här om papperet inte är böjt:
1.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
2.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
3.
Klicka på fliken
Bläck
.
4.
Dra skjutreglaget för
Bläckmängd
mot
Minsta
.
Anmärkning
Färgerna i bilden kan bli ljusare.
5.
Klicka på
Skriv ut
.
Fotot är delvis blekt
Fotot kan vara blekt i kanten eller bli blekare mot sidorna.
Fotot är blekt i kanten
Ett foto blir blekare nära kanterna
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
67
Sample
This manual is suitable for devices