HP DeskJet D4100 user manual download (Page 68 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 86
Riktlinjer för ramlös utskrift
Följ dessa riktlinjer när du skriver ut ramlösa foton eller broschyrer:
Kontrollera att den pappersstorlek du valt i dialogrutan
Dialogrutan Utskriftsformat
överensstämmer med storleken på papperet i pappersfacket.
Välj önskad papperstyp i panelen Papperstyp/kvalitet.
Skriv inte ut ramlösa dokument i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner
installerade i skrivaren när du skriver ut ramlösa dokument.
Mer information finns i
Reservbläcksläge
.
Bläckstrimmor förekommer i en ljusa del av fotot
Om bläckstrimmor förekommer i en ljus del av fotot, ungefär 63 mm från en av fotots
långsidor, kan du försöka med att installera en
fotopatron
i skrivaren.
Det blir vågräta linjer i ett foto
Så här gör du om det blir ljusa eller mörka vågräta linjer i foton:
1.
Rengör
bläckpatronerna.
2.
Skriv ut fotot igen.
3.
Om det fortfarande blir vågräta linjer utför du en
kalibrering av utskriftskvaliteten
.
En svart bläckpatron och en trefärgspatron måste vara installerade om du vill
utföra en kalibrering av utskriftskvaliteten.
4.
Skriv ut fotot igen.
Kapitel 12
66
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices