HP DeskJet D4100 user manual download (Page 67 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 86
Mer information finns i
Visa ungefärlig bläcknivå
.
Du kanske försöker skriva ut ett ramlöst dokument trots att endast den svarta
bläckpatronen är installerad. När du skriver ut ett ramlöst dokument bör du alltid
ha trefärgspatronen och den svarta bläckpatronen eller fotopatronen installerad.
Dokument skrivs inte ut på rätt sätt
Bilder hamnar fel i förhållande till texten
Dokument skrivs ut mot kanten eller snett
Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe
Kuvert skrivs ut snett
De nya utskriftsinställningarna används inte för dokumentet
Bilder hamnar fel i förhållande till texten
Om texten och bilderna på dina utskrifter är felriktade bör du
justera
bläckpatronerna.
Dokument skrivs ut mot kanten eller snett
1.
Kontrollera att papperet är rätt placerat i inmatningsfacket.
2.
Se till att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på papperet.
3.
Skriv ut dokumentet igen.
Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe
Öppna dialogrutan
Utskriftsformat
och kontrollera följande inställning:
Pappersstorlek
: Kontrollera pappersstorleken.
Skala
: Kontrollera skalinställningen för text eller grafik som ska rymmas på
papperet.
Riktning
: Kontrollera riktningen.
Kuvert skrivs ut snett
1.
Stick in fliken i kuvertet innan du lägger det i pappersfacket.
2.
Kontrollera att pappersledaren ligger an ordentligt mot kanten på kuvertet.
3.
Skriv ut på kuvertet igen.
De nya utskriftsinställningarna används inte för dokumentet
Skrivarinställningarna kan skilja sig från utskriftsinställningarna i programmet. Välj
lämpliga inställningar i programmet.
Problem med ramlösa dokument
Riktlinjer för ramlös utskrift
Bläckstrimmor förekommer i en ljusa del av fotot
Det blir vågräta linjer i ett foto
Bilden skrivs ut snett
Bläckfläckar
Fotot är delvis blekt
Fotot har en oönskad kantlinje
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
65
Sample
This manual is suitable for devices