HP DeskJet D4100 user manual download (Page 65 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 86
Problem med USB-porten på framsidan
Bilder på en ansluten digitalkamera skrivs inte ut
Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar
Bilder på en ansluten digitalkamera skrivs inte ut
Att bilder på en ansluten digitalkamera inte skrivs ut kan ha flera orsaker:
Digitalkameran är inte i rätt läge för nedladdning av foton.
Skrivaren saknar stöd för bildformatet.
Du har inte markerat några bilder för utskrift i kameran.
Kontrollera att digitalkameran sparar foton i ett filformat som HP Photosmart-
programmet eller ett annat fotoutskriftsprogram stöder.
Innan du ansluter digitalkameran till USB-porten på skrivarens framsida, väljer du
några foton på kamerna som ska skrivas ut.
Mer information om hur du använder HP Photosmart-programmet finns i Hjälp för
HP Photosmart-programvaran.
Lamporna vid USB-porten på framsidan blinkar
1
Anslutningslampa
2
Fellampa
Lampornas status
Åtgärd
Anslutningslampan och fellampan
blinkar i fem sekunder
Anslutningen mellan skrivaren och
kameran bröts under utskriften.
Kontrollera USB-anslutningen.
Anslutningslampan lyser och fellampan
blinkar
Kameran är inte inställd i rätt läge för
överföring av foton.
Ändra kameraläget.
Anslutningslampan är släckt och
fellampan lyser.
En enhet som inte stöds, t.ex. en mus,
har anslutits till den främre USB-porten.
Ta bort enheten som inte stöds.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
63
Sample
This manual is suitable for devices