HP DeskJet D4100 user manual download (Page 63 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 86
Tryck inte pappersledaren så hårt mot papperet så att papperet böjs eller viker sig.
Kontrollera skrivarinställningar
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
.
2.
Kontrollera följande inställningar på panelen
Sidinformation
:
Pappersstorlek
: Önskad pappersstorlek
Riktning
: Korrekt riktning
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Kontrollera följande inställningar på panelen
Papperstyp/kvalitet
:
Papperstyp
: Önskad typ av fotopapper
Kvalitet
:
Bästa
eller
Maximal dpi
Färgerna får en binyans eller blir felaktiga
Så här gör du om färgerna på bilden får en binyans eller blir felaktiga:
1.
Kontrollera att ingen av bläckpatronerna har för lite bläck.
Mer information finns i
Visa ungefärlig bläcknivå
. Om ingen av bläckpatronerna
har för lite bläck går du vidare till steg 2.
2.
Rikta in
bläckpatronerna.
3.
Skriv ut fotot igen.
4.
Om färgerna fortfarande får en binyans eller blir felaktiga öppnar du
Dialogrutan
Skriv ut
, väljer panelen
Papperstyp/kvalitet
och klickar på
Färgalternativ
.
5.
Justera färgerna.
Nedan följer några riktlinjer:
Om färgerna är för gula flyttar du skjutreglaget för
Färgton
mot
Kallare
.
Om färgerna är för blå flyttar du skjutreglaget för
Färgton
mot
Varmare
.
6.
Skriv ut fotot igen.
Det blir vågräta linjer i ett foto
Så här gör du om det blir ljusa eller mörka vågräta linjer i foton:
1.
Rengör
bläckpatronerna.
2.
Skriv ut fotot igen.
3.
Om det fortfarande blir vågräta linjer utför du en
kalibrering av utskriftskvaliteten
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
61
Sample
This manual is suitable for devices