HP DeskJet D4100 user manual download (Page 62 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 86
Så här åtgärdar du problemet
1.
Lyft skrivarluckan.
2.
Gör sedan något av följande:
Om ett felmeddelande visas på skärmen tar du bort den bläckpatron som
anges i felmeddelandet. Gå vidare till steg 3.
Om det inte visas något felmeddelande tar du ut varje bläckpatron och
installerar dem på nytt.
Mer information finns i
Installationsinstruktioner
.
Om detta inte löser problemet, forsätter du till steg 3.
3.
Rengör
bläckpatronen manuellt.
4.
Sätt tillbaka bläckpatronen i skrivaren och stäng skrivarluckan.
Om detta inte löser problemet är det fel på bläckpatronen och den måste bytas ut.
Anmärkning
Det går att skriva ut med bara en bläckpatron i
reservbläcksläge om du inte har någon bläckpatron att byta med till
hands. Mer information finns i
Reservbläcksläge
.
5.
Om felet fortfarande inte åtgärdats går du till HP:s webbplats för teknisk support
vid
www.hp.com/support
.
Meddelandet "Skriver ut i reservbläcksläge"
Om det bara sitter en bläckpatron i skrivaren körs den i reservbläcksläge. Det innebär
att du kan skriva ut med bara en bläckpatron, men utskrifterna tar längre tid och
utskriftskvaliteten blir lidande.
Om meddelandet om reservbläcksläge visas när det sitter två bläckpatroner i
skrivaren ska du kontrollera att skyddstejpen inte sitter kvar på någon av dem.
Skrivaren känner inte av bläckpatronen om skyddstejpen sitter kvar på
bläckpatronens kopparkontakter.
Meddelandet "Bläckpatronen sitter på fel plats"
Om det här felmeddelandet visas sitter bläckpatronen på fel sida i bläckpatronhållaren.
Installera alltid den trefärgade bläckpatronen i det vänstra hållarfacket.
Installera den svarta bläckpatronen eller fotopatronen i det högra hållarfacket.
Foton skrivs inte ut som de ska
Kontrollera pappersfacket
Kontrollera skrivarinställningar
Färgerna får en binyans eller blir felaktiga
Det blir vågräta linjer i ett foto
Fotot är delvis blekt
Kontrollera pappersfacket
1.
Kontrollera att fotopapperet ligger med utskriftssidan nedåt i pappersfacket.
2.
Skjut in papperet så långt det går.
3.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
Kapitel 12
60
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices