HP DeskJet D4100 user manual download (Page 6 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 86
Avsnitt
Beskrivning
Underhåll
Lär dig hur du installerar och sköter bläckpatroner,
visar hur mycket bläck som återstår i en bläckpatron,
skriver ut en testsida och tar bort bläckfläckar.
Felsökning
Sök efter en lösning på ett problem med maskin- eller
programvaran.
Förbrukningsmaterial
Beställ tillbehör till skrivaren.
Specifikationer
Läs om papperskapacitet, krav och andra
specifikationer för skrivaren.
HPs återvinningsprogram
för bläckpatroner
Ta reda på hur du återvinner bläckpatroner.
Kapitel 1
(fortsättning)
4
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices