HP DeskJet D4100 user manual download (Page 58 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 86
Om skrivaren fortfarande inte skriver ut
1.
Välj det avsnitt nedan som stämmer bäst med problemet:
Papperstrassel
Meddelande om att papperet är slut
Skrivaren matar ut papperet
Skrivarstopp
2.
Om skrivaren fortfarande inte skriver ut startar du om datorn.
Papperstrassel
Så här tar du bort ett papper som har fastnat
1.
Tryck på knappen
Fortsätt
.
Om papperet fortfarande sitter fast, gå till nästa steg.
2.
Stäng av skrivaren.
3.
Ta bort den bakre luckan. Tryck handtaget åt höger och dra ut luckan.
4.
Ta bort alla papper inuti skrivaren genom att dra ut dem på baksidan av skrivaren.
Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade från
etikettarket när det matades genom skrivaren.
5.
Sätt tillbaka den bakre luckan ordentligt.
6.
Om det inte går att ta bort papperet som fastnat från baksidan fäller du upp
skrivarluckan, tar bort papperet framifrån och fäller ner luckan igen.
Kapitel 12
56
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices