HP DeskJet D4100 user manual download (Page 57 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 86
Kontrollera följande
Kontrollera följande om skrivaren inte skriver ut:
Att skrivaren är ansluten till strömkällan.
Att alla kablar är ordentligt anslutna.
Att skrivaren är på.
Att bläckpatronerna är av rätt typ för skrivaren och är korrekt installerade.
Mer information finns i
Bläckpatroner
och
Installationsinstruktioner
.
Att papperet eller annat material har lagts in korrekt i pappersfacket.
Att skrivarluckan är stängd.
Att den bakre luckan är fastsatt.
Kontrollera skrivarlamporna
Skrivarlamporna ger signaler om skrivarens status och gör dig uppmärksam på
potentiella problem.
Mer information finns i avsnittet
Skrivarlamporna blinkar eller lyser
.
Kontrollera skrivarkabelanslutningen
Om skrivaren och datorn är anslutna med en USB-kabel och om de inte
kommunicerar med varandra kan du försöka med följande:
Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till skrivaren och till ett
vägguttag.
Kontrollera USB-kabeln. Om du använder en gammal kabel kan det vara den
som inte fungerar ordentligt. Om du får problem, kanske USB-kabeln måste bytas
ut. Kontrollera även att kabeln inte är längre än 3 meter.
Kontrollera anslutningen från skrivaren till datorn. Kontrollera att USB-kabeln
sitter ordentligt fast i USB-porten på baksidan av skrivaren. Se till att den andra
änden av USB-kabeln är ansluten till en USB-port på datorn. När kabeln har
anslutits ordentligt stänger du av skrivaren och startar den sedan igen.
Om du ansluter skrivaren via en USB-hubb ser du till att hubben är påslagen.
Försök att ansluta skrivaren direkt till datorn om hubben är påslagen.
Försök med att ansluta USB-kabeln till en annan USB-port på datorn. När du har
kontrollerat anslutningarna startar du om datorn. Stäng av skrivaren och starta
sedan om den igen.
Anmärkning
Du får bäst utskriftsprestanda om du använder en kabel som är
kompatibel med USB 2.0.
Rensa utskriftskön
Ingenting skrivs ut om det finns ett stoppat utskriftsjobb i utskriftskön. Om du vill
åtgärda ett utskriftsjobb som stoppats i utskriftskön
ska du kontrollera statusen för
utskriftskön
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
55
Sample
This manual is suitable for devices