HP DeskJet D4100 user manual download (Page 56 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 86
12
Felsökning
Skrivare ger ingen respons efter installationen
Ingenting skrivs ut
Papperstrassel
Pappersproblem
Skrivarstopp
Problem med bläckpatroner
Foton skrivs inte ut som de ska
Problem med USB-porten på framsidan
Dålig utskriftskvalitet
Dokument skrivs inte ut på rätt sätt
Problem med ramlösa dokument
Felmeddelanden angående bläckpatroner
Programmet HP Photosmart Studio är inte installerat
Skrivarlamporna blinkar eller lyser
Dokument skrivs ut långsamt
Om problemen kvarstår
Skrivare ger ingen respons efter installationen
Om skrivarens namn visas i programmet Skrivarinställning men skrivaren inte ger
någon respons efter installationen, kanske skrivaren har förlorat sin USB-anslutning
under installationen. Du rättar till detta problem genom att ta bort skrivaren från
programmet Skrivarinställning och sedan lägga till den igen.
Så här tar du bort och lägger till skrivaren
1.
Öppna
programmet Skrivarinställning
.
2.
Markera skrivarens namn.
3.
Ta bort skrivaren genom att klicka på
Ta bort
.
4.
Om du har en USB-hubb ska du ta bort den och ansluta skrivaren direkt till USB-
porten på datorn.
5.
Öppna
programmet Skrivarinställning
på nytt och klicka sedan på
Lägg till
.
Dialogrutan Lägg till skrivare visas.
6.
Markera skrivarnamnet i listan.
7.
Klicka på
Lägg till
och stäng sedan
programmet Skrivarinställning
.
Ingenting skrivs ut
Kontrollera följande
Kontrollera skrivarlamporna
Kontrollera skrivarkabelanslutningen
Rensa utskriftskön
Om skrivaren fortfarande inte skriver ut
54
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices