HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 86
avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan
bläckpatronen skadas.
Förvaringstips
När du tar ut bläckpatronerna ur skrivaren bör du förvara dem i en lufttät
plastbehållare.
Kontrollera att bläckmunstyckena är vända nedåt men inte har kontakt med
behållaren.
Bläckpatronsskydd
Om du har köpt en fotobläckpatron från HP kan du förvara den i det skydd som
medföljer patronen.
Så här sätter du i bläckpatronen i bläckpatronsskyddet
Skjut in bläckpatronen en aning snett i skyddet och tryck till så att patronen
snäpper fast ordentligt.
Ta ut bläckpatronen ur bläckpatronsskyddet
1.
Lossa patronen genom att trycka nedåt och bakåt på ovansidan av skyddet.
2.
Dra ut bläckpatronen ur skyddet.
Viktigt
Var försiktig så att du inte tappar bläckpatronen. Det finns risk för
att den skadas.
Kapitel 11
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices