HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 86
Var försiktig så att du inte får
bläck på händerna eller kläderna
under rengöringen.
Så här förbereder du rengöring
1.
Öppna kåpan på HP Deskjet.
2.
Vänta tills bläckpatronshållaren flyttats till HP Deskjets högra sida och står stilla
och är tyst.
3.
Ta ut bläckpatronerna och lägg dem på ett papper med kopparremsorna vända
uppåt.
Viktigt
Lämna inte bläckpatronerna utanför HP Deskjet i mer än 30
minuter.
Så här rengör du bläckpatroner manuellt
1.
Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa ur den.
2.
Torka försiktigt av bläckpatronens kopparkontakter med bomullstopsen.
Viktigt
Vidrör inte bläckmunstyckena. Om du vidrör bläckmunstyckena
kan de täppas till så att bläcktillförseln blir otillräcklig och den elektriska
anslutningen försämras.
1
Bläckmunstycken (vidrör inte)
2
Kopparkontakter
3.
Upprepa proceduren tills det inte längre finns några spår av bläck eller damm på
bomullstoppen.
4.
Sätt in bläckpatronerna i HP Deskjet och stäng skrivarluckan. Mer information
finns i
Installationsinstruktioner
.
Underhåll av bläckpatroner
Genom att underhålla och förvara HP-bläckpatronerna enligt dessa anvisningar
säkerställer du jämn utskriftskvalitet.
Underhållstips
Förvaringstips
Bläckpatronsskydd
Underhållstips
Förvara alla bläckpatroner i den förseglade förpackningen tills du ska använda
dem. Bläckpatroner ska förvaras i rumstemperatur (ca 15 till 35 °C).
Ta inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera
bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
51
Sample
This manual is suitable for devices