HP DeskJet D4100 user manual download (Page 52 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 86
Visa ungefärlig bläcknivå
Så här visar du de ungefärliga bläcknivåerna för de patroner som är installerade i
skrivaren:
1.
Öppna
HP Skrivarverktyg
.
2.
Välj
Status för förbrukningsmaterial
.
Anteckna bläckpatronens produktnummer om du behöver byta bläckpatron.
Underhåll av skrivarens utsida
Eftersom HP Deskjet sprutar bläck i fina små droppar på papperet. kommer det till slut
att uppstå bläckfläckar på skrivaren.
Så här tar du bort smuts, fläckar eller torkat bläck från skrivarens utsida
1.
Stäng av HP Deskjet och dra sedan ur strömsladden.
2.
Torka av HP Deskjet utvändigt med en mjuk lätt fuktad trasa.
Viktigt
Använd inte någon form av rengöringmedel. Skrivarens yta kan
skadas om du använder rengörings- eller diskmedel. Se till att inga vätskor
spills på skrivaren. Smörj inte metallstaven som bläckpatronshållaren löper på.
Det är helt normalt att det låter lite när hållaren glider fram och tillbaka.
Ta bort bläck från hud eller kläder
Så här tar du bort bläck från hud eller kläder:
Yta
Åtgärd
Hud
Tvätta det drabbade området med en tvål med
slipeffekt.
Vitt tyg
Tvätta tyget i
kallt
vatten med blekmedel.
Färgat tyg
Tvätta tyget i
kallt
såpvatten med ammoniak.
Viktigt
Använd alltid kallt vatten om du vill ta bort bläck från tyg. Varmt vatten
kan fixera bläcket i tyget.
Rengöra bläckpatroner manuellt
Om HP Deskjet används i en dammig miljö kan en mindre mängd smuts samlas
bläckpatronens kontakter. Smutsen kan orsaka strimmor och uteblivna rader i
utskrifterna. Du kan rätta till problemet genom att rengöra bläckpatronskontakterna
manuellt.
Du behöver följande för att rengöra bläckpatronerna:
Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla bakterier som kan skada
bläckpatronen)
Bomullstoppar eller något annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på
patronerna
Kapitel 11
50
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices