HP DeskJet D4100 user manual download (Page 51 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 86
3.
Välj
Rikta in
.
4.
Klicka på
Justera
och följ anvisningarna på skärmen.
Rengöra bläckpatroner automatiskt
Om det saknas linjer eller punkter på de utskrivna sidorna eller om de innehåller
bläckstrimmor kan bläckpatronerna innehålla för lite bläck eller behöva rengöras. Mer
information finns i
Visa ungefärlig bläcknivå
.
Om det inte är för lite bläck i bläckpatronerna ska du rengöra dem manuellt.
Så här rengör du bläckpatronerna
1.
Öppna
HP Skrivarverktyg
.
2.
Välj
Rengör
.
3.
Klicka på
Rengör
och följ anvisningarna på skärmen.
Om det fortfarande saknas linjer eller punkter i utskrifterna efter rengöringen bör du
manuellt rengöra bläckpatronens kontakter
.
Viktigt
Rengör bläckpatronerna endast när det är nödvändigt. Om du rengör
dem i onödan slösas bläck och patronernas livslängd minskar.
Kalibrera utskriftskvaliteten
Utför en kalibrering av utskriftskvaliteten om det blir ljusa eller mörka vågräta linjer i
dokument som skrivs ut med trefärgspatronen eller den svarta bläckpatronen.
Rengör bläckpatronerna
innan du utför en kalibrering av utskriftskvaliteten och skriv
sedan ut dokumentet igen. Om linjerna fortfarande visas utför du en kalibrering av
utskriftskvaliteten.
Så här kalibrerar du utskriftskvaliteten
1.
Fyll på vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i pappersfacket.
2.
Kontrollera att både en svart bläckpatron och en
trefärgspatron
är installerade i
skrivaren.
3.
Öppna
HP Skrivarverktyg
.
4.
Välj panelen
Kalibrera utskriftskvalitet
.
5.
Klicka på
Kalibrera
och följ de anvisningar som visas på skärmen.
Skriva ut en testsida
Du kan skriva ut en testsida för att se effekterna av ändringar i utskriftsinställningarna.
Så här skriver du ut en testsida
1.
Öppna
HP Skrivarverktyg
.
2.
Välj
Test
.
3.
Klicka på
Skriv ut testsida
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
49
Sample
This manual is suitable for devices