HP DeskJet D4100 user manual download (Page 50 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 86
1
Ta bort plasttejpen
Viktigt
Vidrör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på
bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket
medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning. Avlägsna
inte kopparremsorna. De är nödvändiga elektriska kontakter.
7.
Skjut in bläckpatronen något vinklad i bläckpatronshållaren tills den snäpper på
plats.
8.
Fäll ner skrivarluckan.
Rikta in
bläckpatronerna för bästa utskriftskvalitet.
Information om hur du förvarar bläckpatroner finns på sidan
Underhåll av bläckpatroner
.
Mer information om hur du återvinner tomma bläckpatroner finns i
HPs
återvinningsprogram för bläckpatroner
.
Varning
Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.
Justera bläckpatronerna
När du har installerat en ny bläckpatron bör du justera bläckpatronerna så att du får
bästa möjliga utskriftskvalitet.
Så här riktar du in bläckpatronerna
1.
Fyll på vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i pappersfacket.
2.
Öppna
HP Skrivarverktyg
.
Kapitel 11
48
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices