HP DeskJet D4100 user manual download (Page 49 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 86
1
Etikett med produktnummer
Skrivardokumentationen: En lista över produktnummer för bläckpatroner finns i
referenshandboken som följde med skrivaren.
HP Skrivarverktyg: Öppna
HP Skrivarverktyg
och välj
Status för
förbrukningsmaterial
.
Reservbläcksläge
Skrivaren kan användas även om bara en bläckpatron är installerad. Mer information
finns i
Reservbläcksläge
.
Installationsinstruktioner
Så här installerar du en bläckpatron
1.
Kontrollera att skrivaren är på.
2.
Fyll på vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i pappersfacket.
3.
Öppna skrivarluckan.
4.
Vänta tills bläckpatronshållaren flyttas till skrivarens högra sida och befinner sig i
viloläge och är tyst.
5.
Tryck ner bläckpatronen och dra ut den från bläckpatronshållaren.
6.
Ta bort den nya bläckpatronen ur förpackningen och avlägsna skyddstejpen
försiktigt. Håll bläckpatronen så att kopparremsorna är på undersidan och vänd
mot skrivaren.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
47
Sample
This manual is suitable for devices