HP DeskJet D4100 user manual download (Page 48 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 86
11
Underhåll
Installera bläckpatroner
Justera bläckpatronerna
Rengöra bläckpatroner automatiskt
Kalibrera utskriftskvaliteten
Skriva ut en testsida
Visa ungefärlig bläcknivå
Underhåll av skrivarens utsida
Ta bort bläck från hud eller kläder
Rengöra bläckpatroner manuellt
Underhåll av bläckpatroner
HP Skrivarverktyg
Installera bläckpatroner
När det är dags att byta bläckpatron ser du efter att du har fått rätt sorts bläckpatroner
för skrivaren och sätter dem i bläckpatronshållaren.
Kombinationer av bläckpatroner
Produktnummer
Reservbläcksläge
Installationsinstruktioner
Kombinationer av bläckpatroner
För utskrift av de flesta dokument används trefärgspatronen och den svarta
bläckpatronen. När du skriver ut bilder använder du fotopatronen tillsammans med
trefärgspatronen.
Installera alltid trefärgspatronen till vänster i bläckpatronshållaren.
Installera alltid den svarta bläckpatronen eller fotobläckpatronen till höger i
bläckpatronshållaren.
Produktnummer
När du köper bläckpatroner bör du kontrollera produktnumret.
Produktnumret finns på tre ställen:
Etiketten med produktnumret: Titta på etiketten på den bläckpatron som du byter
ut.
46
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices