HP DeskJet D4100 user manual download (Page 47 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 86
Ta bort en skrivare
1.
Klicka på
Program
i Finder. Välj
Verktygsprogram
och dubbelklicka på
Skrivarinställning
.
2.
Klicka på den skrivare du vill ta bort.
3.
Klicka på
Ta bort
.
Visa och ändra status på en utskrift
När du skriver ut ett dokument med bakgrundsutskrift använder du Skrivarinställning
till att visa status för det dokument du skriver ut.
Så här kontrollerar du statusen för ett utskriftsjobb
1.
Klicka på
Program
i Finder. Välj
Verktygsprogram
och dubbelklicka på
Skrivarinställning
.
2.
Dubbelklicka på skrivaren. Skrivarkön visas.
3.
Markera önskad utskrift.
Använd följande knappar till att hantera utskriftsjobbet:
Ta bort
: Avbryt den valda utskriften.
Paus
: Gör paus i den valda utskriften.
Fortsätt
: Återupptar en utskrift där uppehåll gjorts.
Avbryt utskrifter
: Gör paus i alla utskrifter i utskriftskön.
Uppdateringar av skrivarprogram
Du bör ladda ned den senaste programvaran till skrivaren regelbundet så att du alltid
har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna.
Så här erhåller du uppdateringar av skrivarprogramvaran från HP support
1.
Gå till
www.hp.com/support
.
2.
Välj ditt land/din region. Sidan
Support och drivrutiner
visas.
3.
Välj att ladda ned drivrutiner och ange ett produktnamn eller -nummer.
4.
Välj din produkt i listan
Matchande produkter
.
5.
Välj
Mac OS X
under
program och drivrutiner
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
45
Sample
This manual is suitable for devices