HP DeskJet D4100 user manual download (Page 46 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 86
?
: Öppna Mac Hjälp.
Förhandsvisa
: Förhandsgranska utskriften på skärmen.
PDF
: Konverterar och sparar dokumentet som Adobe PDF-format.
Fax
: Faxa dokumentet.
Förbrukningsartiklar
: Gå till Apples online-butik om du vill köpa
förbrukningsartiklar till skrivaren (endast Mac OS X 10.4).
Avbryt
: Stäng dialogrutan Skriv ut utan att skriva ut någonting.
Skriv ut
: Skriv ut dokumentet.
Hantera skrivaren
Du hanterar skrivaren med hjälp av verktyget Skrivarinställning. Hantering av
skrivaren inkluderar följande:
Lägga till en skrivare
Ange standardskrivare
Ta bort en skrivare
Lägga till en skrivare
1.
Klicka på
Program
i Finder. Välj
Verktygsprogram
och dubbelklicka på
Skrivarinställning
.
2.
Klicka på
Lägg till
.
Dialogrutan Lägg till skrivare visas.
3.
Markera skrivarnamnet i listan.
4.
Klicka på
Lägg till
.
Ange standardskrivare
1.
Klicka på
Program
i Finder. Välj
Verktygsprogram
och dubbelklicka på
Skrivarinställning
.
2.
Markera skrivaren och klicka på
Ange som förval
.
Skrivarnamnet visas med fetstil, vilket anger att den är vald som standardskrivare.
Kapitel 10
44
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices