HP DeskJet D4100 user manual download (Page 45 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 86
10
Skrivarprogram
Utskriftsinställningar
Hantera skrivaren
Visa och ändra status på en utskrift
Uppdateringar av skrivarprogram
Utskriftsinställningar
Dialogrutan Utskriftsformat
Dialogrutan Skriv ut
Dialogrutan Utskriftsformat
Använd dialogrutan
Utskriftsformat
när du vill ändra dokumentets layout.
Om du vill använda dialogrutan
Utskriftsformat
öppnar du programmet där du
skapade dokumentet och väljer sedan
Arkiv
och klickar sedan på
Utskriftsformat
.
Använd dialogrutan
Utskriftsformat
när du vill utföra följande uppgifter:
Välj aktuell skrivare så att en lista med alla pappersstorlekar som kan användas
visas i rullgardinsmenyn Pappersstorlek.
Ställa in pappersstorlek.
Ändra storlek på ett dokument.
Ange dokumentets riktning.
Spara standardinställningar.
Ställa in alternativ för utskrift och fax (endast OS X 10.4).
Dialogrutan Skriv ut
I dialogrutan Skriv ut kan du ändra utskriftsinställningarna för dokumentet som ska
skrivas ut. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken panel du valt.
Om du vill visa dialogrutan
Skriv ut
öppnar du dokumentet som du vill skriva ut och
väljer sedan
Arkiv
och
Skriv ut
.
Du når följande funktioner via menyn och knapparna:
Skrivare
: Välj skrivare eller redigera skrivarlistan.
Förinställningar
: Välj en grupp sparade utskriftsalternativ.
Panelmeny
: Välj mellan paneler med utskriftsinställningar, en programspecifik
panel och en översikt med utskriftsinställningar för dokumentet.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
43
Sample
This manual is suitable for devices