HP DeskJet D4100 user manual download (Page 44 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 86
En förhandsgranskning av det utskrivna dokumentet visas.
3.
Gör något av följande:
Klicka på
Skriv ut
om du vill skriva ut dokumentet.
Klicka på
Avbryt
om du vill avbryta utskriften. Justera utskriftsinställningarna
och pröva sedan att skriva ut igen.
Kapitel 9
42
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices