HP DeskJet D4100 user manual download (Page 43 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 86
OS X 10.4
Markera kryssrutan
Omvänd
om du vill skriva ut den första sidan i
dokumentet sist.
Markera kryssrutan
Normal
om du vill skriva ut den sista sidan i dokumentet
sist.
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Skriva ut flera sidor på ett ark papper
Med hjälp av skrivarprogrammet kan du skriva ut flera sidor av ett dokument på ett
och samma pappersark. Texten och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt så
att de får plats på papperet.
Så här skriver du ut flera sidor i ett dokument på ett enda pappersark
1.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
2.
Välj panelen
Layout
.
3.
Välj det antal sidor som ska skrivas ut på varje pappersark i menyn
Sidor per ark
.
4.
På menyn
Utskriftsriktning
väljer du alternativ för hur sidorna ska placeras på
arket.
5.
Om du vill skriva ut en ram runt varje sida väljer du ramtypen i menyn
Ram
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Anpassa ett dokument
Med hjälp av skrivarprogrammet kan du skriva ut ett dokument som är formaterat för
en viss pappersstorlek på papper med en annan storlek. Den här funktionen är t.ex.
användbar om du inte har tillgång till korrekt pappersstorlek.
Om du t.ex. har skapat ett dokument som är formaterat för papper med formatet
Letter, men inte har något sådant papper, kan du skriva ut dokumentet på en annan
pappersstorlek.
Så här ändrar du storlek på ett dokument
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
.
2.
Ange i procent hur mycket du vill förminska eller förstora dokumentet i rutan
Skala
.
Ange en siffra från 25 till 99 för att förminska dokumentbilden.
Ange en siffra från 101 till 400 för att förstora dokumentbilden.
3.
Klicka på
OK
och skriv sedan ut dokumentet.
Förhandsgranskning
Du kan använda funktionen Förhandsgranskning till att förhandsgranska ett dokument
på datorn innan du skriver ut det. Om det inte ser rätt ut kan du avbryta utskriften och
ange de utskriftsinställningar som behövs.
Så här förhandsgranskar du ett utskrivet dokument
1.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
2.
Klicka på
Förhandsvisa
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
41
Sample
This manual is suitable for devices