HP DeskJet D4100 user manual download (Page 42 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 86
Så här väljer du utskriftskvalitet
1.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
2.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
3.
Välj en utskriftsinställning i menyn
Kvalitet
:
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Maximal dpi
Använd läget med maximal dpi om du vill skriva ut skarpa bilder av hög kvalitet.
För att dra största möjliga nytta av läget med maximal dpi bör du använda det för att
skriva ut bilder av hög kvalitet, t.ex. digitala foton. När du väljer den maximala dpi-
inställningen visar skrivarprogrammet det optimerade antalet punkter per tum (dpi)
som HP Deskjet kommer att skriva ut.
Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra inställningar
och kräver större diskutrymme.
Anmärkning
Om det även finns en fotobläckpatron installerad blir
utskriftskvaliteten högre. Om det inte levererades någon fotobläckpatron med
HP Deskjet kan du köpa en separat.
Så här skriver du ut i läget Maximal dpi
1.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
2.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
3.
I menyn
Papperstyp
klickar du på
Fotopapper
och sedan på önskad
fotopapperstyp.
4.
Välj
Maximal dpi
i rullgardinsmenyn
Kvalitet
.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Ange sidordning
Med hjälp av sidordningen kan du bestämma vilken utskriftsordning som ska
användas när du skriver ut dokument på flera sidor.
Så här ställer du in sidordningen
1.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
2.
Välj panelen
Pappershantering
.
3.
Gör sedan något av följande:
OS X 10.3
Markera kryssrutan
Omvänd sidordning
om du vill skriva ut den första
sidan i dokumentet sist.
Med den här inställningen sparar du tid eftersom du inte behöver ordna om
de utskrivna sidorna. Den här inställningen passar för de flesta utskrifter.
Avmarkera kryssrutan
Omvänd sidordning
om du vill skriva ut den sista
sidan i dokumentet sist.
Kapitel 9
40
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices