HP DeskJet D4100 user manual download (Page 41 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 86
9
Utskriftstips
Spara tid
Ange i vilken
ordning
sidorna ska skrivas ut.
Spara pengar
Skriv ut
flera sidor på ett ark papper
.
Använd
HP vanligt papper
så sparar du pengar och bläck när du skriver ut foton.
Förbättra utskriftskvaliteten
Förhandsgranska
dokumentet innan du skriver ut det.
Välj rätt
papperstyp
.
Ändra
utskriftshastighet och -kvalitet
.
Du får bästa utskriftskvalitet med
Maximal dpi
.
Anpassa
dokumentets storlek efter dina behov.
Välja en papperstyp
För högkvalitetsutskrifter bör du välja en specifik papperstyp.
Så här väljer du pappertyp
1.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
2.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
3.
I menyn
Papperstyp
klickar du på önskad papperstyp.
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Ändra utskriftshastighet och -kvalitet
Beroende på vilken inställning för papperstyp du har valt, väljer HP Deskjet
automatiskt en utskriftskvalitet och en hastighet. Du kan ändra kvalitetsinställningen
och anpassa hastighet och kvalitet.
Inställningar för utskriftskvalitet
Snabbutkast
ger den snabbaste utskriftshastigheten med lägst kvalitet och minst
mängd bläck.
Snabb normal
ger utskrifter med högre kvalitet än Snabbutkast och snabbare
utskrifter än med inställningen Normal.
Normal
ger den bästa balansen mellan utskriftskvalitet och hastighet och är
lämplig för de flesta dokument.
Bästa
ger den bästa balansen mellan hög kvalitet och hastighet och kan
användas för utskrifter av hög kvalitet. Utskrifterna av de flesta dokument blir
långsammare med Bästa än med Normal.
Maximal dpi
optimerar det antal punkter per tum (dpi) som HP Deskjet skriver ut.
Utskrift med maximal dpi tar längre tid än när man skriver ut med andra
inställningar och kräver större diskutrymme. Mer information finns i
Maximal dpi
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
39
Sample
This manual is suitable for devices