HP DeskJet D4100 user manual download (Page 40 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 86
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 12 transfertryck.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg arket för transfertryck till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara
vänd nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
Anmärkning
Om din programvara innehåller en funktion för transfertryck
följer du anvisningarna som levererades med programvaran. Annars följer du
anvisningarna nedan.
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
och ställ in alternativet
Pappersstorlek
A4
eller
US Letter
.
2.
Klicka på
OK
.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
5.
I menyn
Papperstyp
klickar du på
Specialpapper
och sedan på
Andra
specialpapper
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Kapitel 8
38
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices