HP DeskJet D4100 user manual download (Page 4 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 86
Anpassa ett dokument
.........................................................................................
41
Förhandsgranskning
.............................................................................................
41
10
Skrivarprogram
...................................................................................................
43
Utskriftsinställningar
.............................................................................................
43
Hantera skrivaren
.................................................................................................
44
Visa och ändra status på en utskrift
......................................................................
45
Uppdateringar av skrivarprogram
.........................................................................
45
11
Underhåll
.............................................................................................................
46
Installera bläckpatroner
........................................................................................
46
Justera bläckpatronerna
.......................................................................................
48
Rengöra bläckpatroner automatiskt
......................................................................
49
Kalibrera utskriftskvaliteten
...................................................................................
49
Skriva ut en testsida
.............................................................................................
49
Visa ungefärlig bläcknivå
......................................................................................
50
Underhåll av skrivarens utsida
..............................................................................
50
Ta bort bläck från hud eller kläder
........................................................................
50
Rengöra bläckpatroner manuellt
...........................................................................
50
Underhåll av bläckpatroner
...................................................................................
51
HP Skrivarverktyg
.................................................................................................
53
12
Felsökning
...........................................................................................................
54
Skrivare ger ingen respons efter installationen
.....................................................
54
Ingenting skrivs ut
.................................................................................................
54
Papperstrassel
......................................................................................................
56
Pappersproblem
...................................................................................................
57
Skrivarstopp
..........................................................................................................
58
Problem med bläckpatroner
..................................................................................
59
Foton skrivs inte ut som de ska
............................................................................
60
Problem med USB-porten på framsidan
...............................................................
63
Dålig utskriftskvalitet
.............................................................................................
64
Dokument skrivs inte ut på rätt sätt
......................................................................
65
Problem med ramlösa dokument
..........................................................................
65
Felmeddelanden angående bläckpatroner
...........................................................
70
Programmet HP Photosmart Studio är inte installerat
..........................................
70
Skrivarlamporna blinkar eller lyser
........................................................................
71
Dokument skrivs ut långsamt
................................................................................
73
Om problemen kvarstår
........................................................................................
74
A
HP Support
..........................................................................................................
75
Supportprocess
....................................................................................................
75
HP:s support per telefon
.......................................................................................
75
B
Förbrukningsmaterial
.........................................................................................
77
C
Teknisk information
...........................................................................................
78
Skrivarspecifikationer
...........................................................................................
78
Miljövänlig produkthantering
................................................................................
78
Information om gällande lagar och förordningar
...................................................
80
Index
...........................................................................................................................
82
2
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices