HP DeskJet D4100 user manual download (Page 39 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 86
Skriva ut gratulationskort
Gratulationskort
Vik ut förvikta kort och lägg dem i inmatningsfacket.
Använd HP papper för gratulationskort för bästa resultat.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 kort.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Bläddra igenom bunten med gratulationskort för att separera dem och jämna
sedan till kanterna på bunten.
4.
Lägg gratulationskorten till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
5.
Skjut in korten så långt det går.
6.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.
7.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna dialogrutan
Dialogrutan Utskriftsformat
och ange alternativ för
pappersstorlek, skala och riktning.
2.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
3.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och ange följande inställningar:
Papperstyp
: Lämplig korttyp
Kvalitet
:
Normal
eller
Bästa
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Skriva ut transfertryck för t-shirt
Anvisningar
Vid utskrift av en spegelvänd bild vänds text och bild horisontellt jämfört med hur
det ser ut på datorskärmen.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
37
Sample
This manual is suitable for devices