HP DeskJet D4100 user manual download (Page 38 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 86
Skriv ut
1.
Om det behövs öppnar du dialogrutan
Dialogrutan Utskriftsformat
och anger
alternativ för pappersstorlek, skala och riktning.
2.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
3.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och ange följande inställningar:
Papperstyp
: Lämplig OH-filmstyp
Kvalitet
:
Normal
eller
Bästa
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Skriva ut broschyrer
Anvisningar
Skriv inte ut ramlösa broschyrer i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner
installerade i skrivaren.
Mer information finns i
Reservbläcksläge
.
Öppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera broschyrstorleken. Tänk
på att storleken ska motsvara den pappersstorlek som du använder till att skriva
ut broschyren.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 ark broschyrpapper.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg papperet till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
.
2.
Välj önskad pappersstorlek i menyn
Pappersstorlek
och klicka på
OK
.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och ange följande inställningar:
Papperstyp
: Önskad typ av broschyrpapper
Kvalitet
:
Normal
eller
Bästa
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Kapitel 8
36
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices