HP DeskJet D4100 user manual download (Page 37 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 86
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
och välj sedan någon av följande inställningar:
Pappersstorlek
:
5 x 7 tum
Riktning
: Stående
2.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
3.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och välj sedan följande inställningar:
Papperstyp
:
HP CD/DVD-etikett
Anmärkning
När du väljer den här papperstypen väljs
Spegelvänd
bild
automatiskt.
Kvalitet
:
Bästa
4.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Skriva ut på OH-film
Anvisningar
Använd HP Premium Inkjet-OH-film för bästa resultat.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 ark med OH-film.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg OH-arken till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt och den
självhäftande remsan uppåt och mot skrivaren.
4.
Skjut försiktigt in OH-arken i skrivaren tills det tar emot och se till att de
självhäftande remsorna inte fastnar i varandra.
5.
Skjut pappersledaren ordentligt mot OH-arkens kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
35
Sample
This manual is suitable for devices