HP DeskJet D4100 user manual download (Page 36 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 86
7.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
och välj sedan någon av följande inställningar:
Pappersstorlek
:
A4
eller
US Letter
Riktning
: Stående
2.
Klicka på
OK
.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
5.
I menyn
Papperstyp
klickar du på
Vanligt papper
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Skriva ut CD/DVD-etiketter
Anmärkning
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i ditt land/din region.
Anvisningar
Läs de anvisningar som medföljer CD/DVD-etiketten för de senaste utskriftstipsen.
Undvik att mata in samma CD/DVD-etikettark flera gånger, annars kan skrivaren
skadas.
Kontrollera att CD/DVD-etiketten täcker hela skyddspapperet och att inga ytor är
frilagda. Ta inte bort någon del av CD/DVD-etiketten från skyddspapperet innan
du skriver ut eftersom det kan skada skrivaren.
Använd inte en CD/DVD-etikett där skyddspapperet håller på att lossna eller som
är skrynklig, böjd eller skadad på något annat sätt.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 1 ark med CD/DVD-etiketter.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Placera ett CD/DVD-etikettark till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska
vara vänd nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
Kapitel 8
34
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices