HP DeskJet D4100 user manual download (Page 35 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 86
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
och välj följande inställningar:
Pappersformat
: Önskad pappersstorlek
Riktning
: Korrekt riktning
2.
Klicka på
OK
.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och ange följande inställningar:
Papperstyp
:
Vanligt papper
Kvalitet
:
Normal
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Anmärkning
Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se
Meddelande om att papperet är slut
så får du hjälp att åtgärda problemet.
Skriva ut etiketter
Anvisningar
Använd endast etiketter av papper, plast eller genomskinliga etiketter som är
avsedda för bläckstråleskrivare.
Använd endast fulla etikettark.
Kontrollera att etiketterna inte är kladdiga, skrynkliga eller håller på att lossna från
skyddsarket.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 20 etikettark (använd endast ark i Letter-
eller A4-format).
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Bläddra igenom bunten med etikettark för att separera dem och jämna sedan till
kanterna på bunten.
4.
Lägg etikettarken till höger i inmatningsfacket. Etikettsidan ska vara vänd nedåt.
5.
Skjut in arken så långt det går.
6.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot arkens kant.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
33
Sample
This manual is suitable for devices